6 strategji komunikimi për të kursyer sa më shumë kohë në punë

0
143

Pavarësisht se me kë jeni duke komunikuar, qoftë me një kolegun tuaj, apo me drejtuesin apo qoftë edhe me një klient, është thelbësore që ju të dëgjoni dhe pastaj të flisni, në këtë mënyrë ju jo vetëm që do të shmangni çdo keqkuptim të mundshëm por edhe do të kurseni kohën që do t’ju duhej për ta sqaruar atë.

Për ta parandaluar një gjë të tillë, ne ju vijmë në ndihmë me gjashtë strategjitë e mëposhtme:

1. Gjithmonë duhet të dini “Pse-në”

Çdo diskutim që ndodh në ambientet e punës duhet të ketë patjetër një arsye. Kjo mund të variojë nga delegimi i përgjegjsive, deri tek përmbushja e detyra. Përpara se të filloni çdo diskutim, apo të merrni pjesë në një të tillë, ju duhet të dini arsyen se përse ai po zhvillohet.

2. Duhet të jeni sa më i qartë

Nëse ju jeni një lider dhe doni t’i komunikoni punonjësve tuaj ndryshime të caktuara, atëherë ju duhet të tregoheni sa më të qartë. Në këtë mënyrë jo vetëm ajo që ju kërkoni do të realizohet në mënyrën më të mirë të mundshme, por në rradhë të parë ju do t’i kurseni si vetes ashtu edhe stafit një kohë shumë të çmuar.

3. Mos e thoni çdo gjë nëpërmjet aplikacioneve elektronike

Nëpërmjet aplikacioneve të ndryshme elektronike, komunikimi është lehtësuar shumë, dhe janë pikërisht këto aplikacione të cilat kanë një rëndësi shumë të madhe në suksesin e një biznesi, por këshillohet që vendimet e rëndësishme të mos i shprehni nëpërmjet një e-maili apo një sms-je. P.sh në rast se ju keni vendosur të pushoni një prej punonjësve tuaj, këshillohet që t’ia thoni atij paraprakisht ballë për ballë dhe më pas t’ia dërgoni njoftimin edhe me e-mail.

4. Tregoni respekt për kohën e tjetrit

Kjo do të thotë që ju të mos i dërgoni emaile punonjësve tuaj edhe gjatë ditëve të pushimit, vetëm në rast se bëhet fjalë për një çështje shumë emergjente.

5. Dëgjojeni tjetrin

Këshillohet që për të shmangur çdo keqkuptim ju ta dëgjoni tjetrin përpara se të jepni mendimin tuaj.

6. Sa më qartë dhe sa më thjeshtë

Ka projekte të cilat mund të kenë një mal me informacione të ndryshme dhe ju do të ndiheni të mbigarkuar me punë, dhe një gjë e tillë është mëse normale. Në këto raste këshillohet që ju ta seleksiononi informacionin, duke qenë sa më të qartë dhe mbi të gjitha duke u shprehur sa më thjeshtë.