Ekologjike, në të ardhmen do kemi bateri prej letre

0
152

Në të kaluarën janë regjistruar disa përpjekje për të realizuar një bateri ekologjike, duke nisur nga materiale bio si letra.

Por kërkuesit janë përballur gjithnjë me vështirësitë e prodhimit dhe me një kapacitet karikimi që nuk ishte i mjaftueshëm. Pastaj mbetej gjithnjë një pyetje: po këto bateri, prej letre miqësore për mjedisin, a dekompozohen vërtet?

Kufijtë duket se tashmë janë kapërcyer nga një ekip kërkuesish në SHBA, të cilët kanë realizuar baterinë e së ardhmes – prej letre dhe eko të qëndrueshme. Studimi është publikuar në Advanced Sustainable Systems, dhe është koordinuar nga State University i Nju Jorkut dhe Universiteti i Binghamton.

Biobateria bazohet në një hibrid prej letre dhe polimere të projektuara, që garantojnë dekompozimin e baterive. Kërkuesit verifikuan që bateria degradohej në ujë dhe procesi nuk kërkonte kushte të veçanta dhe as ndërhyrjen e mikroorganizmave të tjerë. Struktura prej letre dhe polimere është e lehtë, low cost dhe fleksibël.

Burimi: Revista Monitor