Ja sa është truri ynë në Gigabajt

0
156

Nuk ka një mënyrë të saktë për të matur kapacitetin e trurit për ruajtjen e të dhënave. Por, nëse çdo neuron është i aftë të ruajë vetëm një kujtim të vetëm, atëherë do të ketë vetëm disa gigabajt të hapësirës ruajtëse, ekuivalente me një iPod apo një flash drive USB.

Megjithatë, kujtimet e reja formohen vazhdimisht dhe ato të vjetra, ose ato që nuk i shërbejnë asnjë qëllimi, harrohen vazhdimisht kur neuronet lidhen dhe shkëputen me neurone të tjera. Meqenëse një neuron i vetëm është i aftë të lidhet me mijëra neurone të tjera, ai është i aftë të krijojë më shumë se një kujtesë në të njëjtën kohë.

Kjo rrit kapacitetin e ruajtjes së trurit në mënyrë eksponenciale në diçka afër 2.5 petabajt. Për ta vënë në perspektivë, nëse ato 2.5 petabajt të dhëna do të ishin një video dixhitale, do të duheshin 300 vjet për të përfunduar.