15 profesionet më të paguara të vitit 2016

378

Profesioni i mjekut ka rezultuar të ketë qenë profesioni më i paguar. Klasifikimin e ndjekin pas avokatët. Sipas raportit të hartuar nga një agjenci rekrutimesh “Glassdoor” nuk ka ndryshime shumë të mëdha ndër dhjetë profesionet më të mirëpaguara.

 

Gati 7 në 10 njerëz thonë se pagesa është një ndër elementët kryesorë që ata marrin në konsideratë kur iu duhet të pranojnë një vend pune.

Pagat bazë ( të llogaritura vjetore )

1- Mjek – $ 180,000
2- Avokat – $ 144,500
3- Menaxher kërkimi dhe zhvillimi – $ 142,120
4- Menaxher zhvillimi programesh – $ 132,000
5- Menaxher farmacie – $ 130,000
6- Menaxher strategjie – $ 130,000
7- Arkitekt programesh – $ 128,250
8- Inxhinier dizenjuesh rrjetesh – $ 127,500
9- Menaxher IT – $ 120,000
10- Arkitekt zgjidhjesh – $ 120,000
11- Menaxher për marrëdhëniet me klientin – $ 120,000
12- Menaxher zhvillues aplikimesh – $ 120,000
13- Farmacist – $ 118,000
14- Arkitekt sistemesh – $ 116,920
15- Menaxher finance – $ 115,000

Burimi: Time