A E DINI SE?

12

A E DINI SE?

-30,786 qytetarë janë kualifikuar për herë të parë me leje drejtimin e kategorisë B për 6-mujorin e parë të 2022! 34% më shumë krahasuar me vitin 2018!

-44% nga drejtuesit e rinj të kualifikuar janë femra. Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2018, kjo shifër është rritur 62% më shumë!

Të dhënat: DPSHTRR