Aplikacioni e-Albania, thjeshtohet proçedura e njësimit të diplomave

484

Njësimi i diplomave dhe çertifikatave të lëshuara nga institucionet e huaja të arsimit të lartë ka qënë një proçes i cili ka pasur vështirësi dhe burokraci. Tani proçedura është thjeshtuar falë aplikacionit e-Albania.

Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve të aplikojnë online për njësimin e diplomave të huaja si, bachelor, master dhe doktoraturë.

https://e-albania.al/sherbimi.aspx?kodi=853