Bashkia Lezhë kryen punime për një mjedis pa barriera

206

Bashkia Lezhë po kryen punime në infrastrukturë për një mjedis pa barriera dhe të aksesueshëm nga të gjithë.

Është në përfundim ndërtimi i rampave në të gjithë trotuaret e qytetit të Lezhës dhe në Njësitë Administrative, me qëllim lehtësimin e ecjes së nënave me fëmijë dhe përsonave me aftësi ndryshe.