Berat, nxënësit e shkollës së Mesme Roshnik mbjellin 300 fidan pisha

633

Organizata CNVP, me ekspertizë në pylltari, në bashkëpunim me Bashkinë Berat, Njësinë Administrative Roshnik dhe nxënësit e shkollës së Mesme Roshnik organizuan mbjelljen e 300 fidanve pisha, ku çdo nxënës mbolli dhe do të kujdeset për pemën që mban emrin e tyre.