Boronica e Tropojës, fruti shqiptar më i kërkuar në tregjet ndërkombëtare

30
Boronica e Alpeve Shqiptare në zonën e Tropojës, është një ndër produktet unike shqiptare të regjistruara me markë tregtare, që është mjaft e kërkuar nga tregu i huaj për eksport.
Shoqata ”Për një zhvillim rural të qëndrueshëm” po zbaton në terren projektin e e financuar nga Programi i Kombeve të Bashkuara, nëpërmjet granteve të vogla në mbështetje të sipërmarrjeve të vogla dhe të mesme, që fokusohet në diversifikimin e aktiviteteve rurale që sigurojnë të ardhura dhe punësim të qendrueshëm.
Ky projekt synon mbështetjen dhe promovimin e vlerave të Markës së Boronicës së Alpeve Shqiptare në zonën e Tropojës (Bashkia Tropojë ).