Buna, Drini e Rozafa – të gjitha në një, n’Shkodër / Foto nga Abdulla Diku

20

Buna, Drini e Rozafa – të gjitha në një, n’Shkodër.

‘Kultura e qytetit të Shkodrës asht e tillë që ka rrezatue, jo vetëm në Shqipni, por edhe në Ballkan. Të gjitha periudhat e vështira të mbijetesës dhe të luftave për pavarësi, kanë mrenda edhe emnin e Shkodrës’ – Edith Durham

‘Shkodra ka fitue nam të madh, se historia e saj ka qenë me të vërtetë madhështore’ – Marin Barleti

Fotot të shkrepura nga Taraboshi nga mjeshtri Abdulla Diku.