e-Albania, futet edhe në programin mësimor të shkollave të mesme

274

e-Albania, portali unik ofron 476 shërbime publike për të gjitha kategoritë dhe grupmoshat. Tashmë përdorimi i portalit është futur edhe në programin mësimor të shkollave të mesme, ndërsa Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së informacionit – AKSHI ka trajnuar mësuesit e lëndës së Informatikës për këtë portal.