Ekselentët që zgjedhin mësuesinë, 1000 USD në vit bursë dhe zero tarifë studimi

104

Të gjithë maturantë ekselentë që do të zgjedhin të studiojnë për një nga degët e mësuesisë, jo vetëm që nuk do të paguajnë tarifë studimi, por do të marrin edhe një BURSË rreth 1000 USD në vit.

Vendosja e mesatares mbi 7 për hyrjen në mësuesi, e ka bërë këtë vit akademik momentin e një kthese të madhe në rrugën e të ardhmes së mësuesisë

Kjo është një nismë pozitive, për të nxitur thithjen e të talentuarve, në një degë jetike për vendin.

Përgatiti: PO.AL