Expo City, Panairi i Parë Kombëtar i Arsimit Profesional

285

Po mbyllet faza pertatitore per në Expo City, pranë City Park për Panairin e Parë Kombëtar të Arsimit Profesional. 42 Shkolla, 10 Qëndra të Formimit Profesional, dhjetra kompani private. Do të jemi aty për tre ditë, në një panoramë të plotë të asaj që ofron sot Arsimi dhe Formimi Profesional, arsimimi i duhur i të tashmes dhe të ardhmes. Jo vetëm kaq. Shkollat do të konkurrojnë me njëra – tjetrën, me ide dhe realizime nga vetë nxënësit.

Më të mirët…………?
Ejani në ExpoCity. Nëse nuk keni mundësi në datën 20, jemi aty deri në 22 Maj. Ju mirëpresim!

c e aa a f