Fier, drejt përfundimit rehabilitimi i kanalit kullues BD8

343

Pas një muaj e gjysëm punë, kanali BD8 është drejt përfundimit. Ky kanal është 4 km i gjatë dhe i shërben kullimit të tokave të fshatrave Topojë, Shën Pjetër dhe Grykë.

kanal kullues kanal kullues 1 kanal kullues 2 kanal kullues 3 kanal kullues 5