FOTO/ Shpendi i rrallë qëndron akoma në vendin tonë

24

Vendosja e moratoriumit të gjuetisë ka bërë të mundur mbrojtjen dhe shtimin e kafshëve dhe shpendëve në zonat e mbrojtura dhe në parqet kombëtare të vendit tonë.

Gjithashtu dhe klima e favorshme e këtyre muajve ka bërë që shumë shpendë shtegtarë të qëndrojnë akoma në habitatet e tyre natyrore në vendin tonë.

Bisht bardha e gurit është një shpend i veçantë, i cili po vijon të rri ende në Shqipëri për shkak të klimës së butë dhe nuk ka nisur ende emigrimin në Afrikë.