Fotot/ Ja sa kanë avancuar punimet në aksin strategjik Delvinë-Kardhiq

102

Në aksin Delvinë-Kardhiq janë realizuar 50% e punimve, ndërsa aktualisht po punohet në lotin e katërt.

Nga ana teknike në aks janë realizuar mure mbajtëse, disa tombino, po punohet për dy ura që aktualisht janë në proces pilotimi. Janë 6.1 kilometra që kanë nisur të ndërtohen.

Kjo rrugë do të lehtësojë në mënyrë të jashtëzakonshme rritjen e turizmit, duke lidhur në një rrugë të vetme Gjirokastrën, Sarandën, por edhe Tepelenën.