Integrimi dhe rimëkëmbja ekonomike, BE jep 103,3 milionë euro për Shqipërinë

11

Komisioni Europian miratoi një paketë prej 103,3 milionë eurosh për të mbështetur Shqipërinë.

Programi i miratuar përqendrohet në çështjet thelbësore për anëtarësimin në BE të tilla si shteti i së drejtës, të drejtat themelore dhe qeverisja e mirë.

Për më tepër, ofrohet ndihmë për të adresuar më tej pasojat e krizës COVID-19.

Financimet janë dhënë gjithashtu për zhvillimin e një tregu dinamik të tokës në Shqipëri, përmes krijimit të një kornize të qartë të të drejtave të pronës. Paketa gjithashtu vazhdon të mbështesë përmirësimin e kapacitetit të sektorit publik për t’iu përgjigjur nevojave të qytetarëve dhe bizneseve.

Programi do të funksionojë si në nivelin kombëtar ashtu edhe në atë lokal.

BE do të vazhdojë të mbështesë pjesëmarrjen e Shqipërisë në programet e BE të tilla si Erasmus + dhe Horizon 2020.

Më në fund, paketa aktuale plotëson masat e tjera të lidhura me COVID-19 të vendosura për Shqipërinë nga BE, duke zgjeruar mbështetjen për bizneset dhe ekonominë.

Programi Vjetor i Veprimit 2020 për Shqipërinë përfshin shtatë fusha:

1 – BE për Qeverisjen e Mirë (48,1 milionë euro)

2 – Mbështetja e BE për pjesëmarrjen në Programet e Unionit (1,5 milionë euro)

3 – Thjeshtimi i procesit të integrimit në BE (8,3 milionë euro)

4 – BE për Shtetin e së Drejtës (5 milionë euro)

5 – BE për të Drejtat e Pronës (5,7 milionë euro)

6 – Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit (IMO) Faza II (8,7 milionë euro)

7 – BE për Rimëkëmbjen Ekonomike (26 milionë euro).

Pas shpërthimit të COVID-19, fondet ekzistuese të BE-së u riorientuan me qëllimin e dyfishtë për të ndihmuar Shqipërinë të sigurojë pajisje dhe pajisje emergjente shëndetësore dhe për të adresuar pasojat sociale dhe ekonomike të krizës.

Paketa COVID-19 për Shqipërinë arrin në 50,65 milionë euro. Programi 103,3 milionë euro IPA 2020 kontribuon në paketën COVID-19 me 26 milionë euro.

Përveç kësaj, paketa COVID-19 përfshin:

1 – 4 milionë euro për të adresuar nevojat e menjëhershme për pajisje dhe pajisje mjekësore. Financimi vjen nga programi IPA 2017

2 – 20,65 milionë euro për të plotësuar një Program ekzistues 50 milion EUR të Përfshirjes Sociale nën IPA 2019.

3 – Ky program përfshin një alokim shtesë prej 28 milionë euro, të dhëna për të shpërblyer përparimin e Shqipërisë në zbatimin e reformave.