John Maxwell-Këshilla për lider të sukseshëm

322

john maxwell

Nëse do të drejtosh me sukses:

  • Asnjëherë mos lejoni të tjerët të mendojnë që ju keni përgjigjet më të mira. Kjo vetëm do t’i bëjë ata të krijojnë varësi ndaj jush.
  • Bëni pyetje. Ndihmojini ata të mendojnë gjatë gjithë proçesit të zgjidhjes së problemit.
  • Bëhuni trajner, jo mbret. Trajneri nxjerr në dukje më të mirën prej të tjerëve, duke i ndihmuar të shkojnë deri thellë brenda vetes dhe të zbulojnë potencialin e tyre të fshehur. Mbreti vetëm jep urdhëra.
  • Listo mundësitë që ata ofrojnë për zgjidhjen e problemit. Ndërthurrni idetë tuaja me të tyret derisa ata t’i zotërojnë ato.
  • Kërkojuni atyre të vendosin për zgjidhjen më të mirë për problemin e tyre.
  • Zhvillo një “plan loje”.
  • Kërkoju atyre të marrin në zotërim dhe të marrin përgjegjësi për “planin e lojës“. Lejojini të vendosin afate kohore dhe një proçes llogaridhënie.

 

Shkëputur nga “Developing the Leader Within You” – John Maxwell