Licencimi i taksive dhe mjeteve të transportit, lehtësohen proçedurat

75

Nga data 15 prill 2019, lehtësohen procedurat e licencimit për taksitë dhe mjetet e tjera të transportit të udhëtarëve.

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor njofton se të hënën nisë  aplikimi i procedurave të reja që thjeshton procedurën e rinovimit të Komoditetit (detyrim për të gjithë zotëruesit e mjeteve të licensuara për transport udhëtarësh e taksi!) duke ofruar rinovimin me vetedeklarim online.