Lule në vend të plehrave/ 198 venddepozitime të mbetjeve urbane do të kthehen në parqe

119

Rreth 198 venddepozitime të mbetjeve urbane në të gjithë vendin do të kthehen në parqe me lule dhe stola për të moshuarit dhe fëmijët.

Dhe puna ka nisur nga Kruja.

Në këtë vend që më parë shërbente si vend depozitim mbetjesh urbane sot po mbillen lule e pemë për ta shndërruar në një park.