“Made in Albania”

249

Fabrika e re e prodhimit të këpucëve “Made in Albania” në Berat.