“Në punë me biçikletë”, bashkia paguan kush shkon në punë me biçikletë

319

Nxitjet për ata që lënë makinat e tyre në shtëpi për të shkuar në punë me biçikletë. Projekti merr formë në Cesena, ku nga e hëna 2 korrik do të jetë e mundur të marrë një shpërblim në para lidhur me lëvizjen me dy rrotakë. Dy komunat romanjole, në fakt, propozojnë iniciativën “në punë me biçikletë”: 25 cent për kilometër nga shtëpia në punë, me një mesatare prej 2.5 euro në ditë dhe 50 euro në muaj deri në nëntor. Të gjitha llogaritjet do të bëhen përmes një aplikacioni.

Raportimi i distancave, siç shpjegohet nga “Il Resto del Carlino”, do të jetë i mundur me një aplikacion të lirë, të shkarkueshëm në smartphone dhe të lidhur me një sistem satelitor.

Si, mund të bëhesh një punëtor-çiklist? Ju duhet të regjistroheni në bashki, duke plotësuar një formular dhe natyrisht gjithmonë merrni telefonin me vete kur udhëtoni.

Për periudhën trevjeçare, 2018-2021, 90,000 € janë në dispozicion sipas një programi eksperimental të Ministrisë së Mjedisit.

Burimi: Shqip.com