Orë edukuese nëpër shkolla për parandalimin e përhapjes së koronavirusit

30

Larja e shpeshtë e duarve, përdorimi i maskave vetëm kur shfaqen simptoma gripale apo mospërdorimi i antibiotikëve pa rekomandimin e mjekut, janë disa prej këshillave bazë që mësuesit kanë dhënë çdo ditë nëpër shkolla për të orientuar nxënësit se si të parandalojnë përhapjen e viruseve.

Çdo ditë nëpër shkolla, mësuesit po orientojnë nxënësit se si të parandalojnë përhapjen e viruseve duke u bazuar në rekomandimet më të mira të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (MSHMS).