Pajisje moderne të shërbimit okulistik në 11 spitalet rajonale të Shqipërisë

124

Të gjitha spitalet e vendit janë kompletuar me pajisje moderne të shërbimit okulistik.

Sipas të dhënave, është investuar në 11 spitale rajonale nga Kukësi deri në Gjirokastër, duke përmirësuar ndjeshëm shërbimet spitalore.

Ndërkohë akutualisht po kryehen edhe investime të tjera, si në infrastrukture, ashtu edhe në pajisje mjekësore