Patentat ndërkombëtare, lajm i mirë për shoferët

85

Pas lejeve të qarkullimit ndërkombëtar të automjeteve, edhe patentat ndërkombëtare do të lëshohen për një afat 3 vjeçar. Aplikimi i kësaj risie do të nisë nga 1 shkurti 2019.

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor njofton se zgjatja e afatit të vlefshmërisë së patentave ndërkombëtare nuk do të sjellë ndryshim tarife.