Pop.Up, makina që shndërrohet në dron

394

Airbus prezantoi në Motor Show 2017 në Gjenevë, Pop.Up, një koncept unik në llojin e tij, që mund të shndërrohet në një dron në pak kohë. Ndër të tjera, makina nuk ka timon. Pop.Up është një makinë me vetëdrejtim dhe përdor inteligjencën artificiale për të vendosur se cila është rruga më e mirë që duhet ndjekur.

Pop.Up përbëhet nga tre pjesë të ndryshme: kapsulën që mirëpret dy pasagjerët, rrotorin me katër helika dhe një modul tokësor me rrota. Në varësi të nevojës mund të përdoret një prej moduleve. Në brendësi të kapsulës ka vend maksimumi për dy persona.

Pop.Up është tërësisht elektrike dhe mjafton ta lidhni te kolona për ta karikuar.

Makina nuk emeton asnjë lloj gaz të dëmshëm në mjedis.