I sapo shpëtuar në det të hapur

229

web_pic_of_the_day_26_may_c2a9gabriel_bouys___afp_ai

Një burrë teksa hedh ujë fytyrës, i cili sapo është shpëtuar pranë brigjeve Libane nga një grup mjekësh të krishterë, Medesins San Fronteries, Mjekët pa Kufij, të cilët operojnë me një anije pranë vëndeve ku nuk mund të ndërhyhet në rrugë tokësore për shkak të luftës.

”Mbreti do t’u përgjigjet: “Me të vërtetë po ju them se sa herë që e keni bërë këtë gjë për njërin nga këta vëllezërit e mi më të vegjël, ma keni bërë mua.” Mat 25:40

Photo by Gabrlel Bouys