Së shpejti, gjuha rome do të futet në shkollat shqiptare

147

Së shpejti në shkollat e vendit do të futet edhe gjuha rome.

Ende nuk ka detaje lidhur me formën sesi gjuha rome do të mësohet në shkolla, por kjo nismë do të përfshijë edhe universitetet.

Komuniteti rom dhe egjiptian në Shqipëri zë një numër të konsiderueshem

Nisma e MASR, bëhet në kuadër të arsimit gjithëpërfshirës