Shifrat pozitive, sa vende të reja pune u regjistruan në biznesin e madh vitet e fundit (Grafiku)

6

132 mijë vende pune më shumë janë regjistruar në biznesin e madh nga dhjetori 2013 në dhjetor 2019, sipas regjistrit të Tatimeve në Republikën e Shqipërisë.

Kështu në dhjetor 2013 kanë qenë 412 mijë vende pune në biznesin e madh. Ndërsa në dhjetor 2019 janë 544 mijë vende pune.