Shkodër: ”Hope for the World”, ndihma ushqimore për familjet në nevojë

240

Drejtoria e Shërbimeve Sociale në vijim të punës për Zbatimin e Planit Lokal për Fëmijët në Situatë rrugë, organizoi shpërndarjen e ndihmave ushqimore pranë komunitetit rom buzë lumit Drin.

Njëkohësisht u mbështetën edhe disa familje të cilat kishin pësuar dëmtime nga përmbytjet e ditëve të fundit. Ky aktivitet u organizua me mbështetjen e organizatës “Shpresë për Botën”, me qëllim fuqizimin e familjeve dhe largimin e fëmijëve nga rruga.

Ndërhyja në ndihmë të fëmijëve në situatë rruge bazohet në fuqizimin e familjes si mjedisi natyral për rritjen, mirëqenien dhe mbrojtjen e fëmijës.

15171160_337632169949318_3590199029850760826_n 15171165_337631986616003_5666833774712585184_n 15178198_337631286616073_2307997606795437520_n 15181384_337630153282853_2787032900920367100_n 15181407_337634443282424_8592104585720158867_n