Tiranë, ADISA hap sportelin e dedikuar për bizneset

294

Hapet sporteli i shpejtë i dedikuar vetëm për bizneset, “ProBiznes” në zyrën e Agjencisë së Ofrimit të Shërbimeve të Integruara (ADISA) në Tiranë, që rrit cilësinë e shërbimit dhe ul kohën e pritjes.