Tiranë: Plani i ri Urbanistik, 25 hektarë shtesë Parkut të Liqenit

372

Hapësira të tjera i shtohen Parkut të Madh të Liqenit, të cilat vihen në shërbim të qytetarëve të të gjitha grupmoshave që frekuentojnë këtë hapësirë rekreative në kryeqytet.

Bashkia e Tiranës, përmes Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit, ka vijuar punën për rikualifikim e pjesës lindore të Parkut të Madh të Liqenit të Tiranës, duke liruar hapësirat e zëna nga ndërtimet pa leje, vendosjen e pistonave për kufizimin e qarkullimit të mjeteve motorike pa autorizimin përkatës, mbjelljen e pemëve të reja, krasitjen e atyre që mund të rrezikojnë jetën e qytetarëve, rikonstruksion e rrugicave, si dhe vendosjen e stolave.

Puna nga ana e Bashkisë së Tiranës vazhdon për shtimin e biodiversitetit të Parkut si dhe përmirësimin e infrastrukturës ekzistuese me rehabilitim rrugësh e stolash, duke e kthyer më shumë se kurrë Parkun e Madh të Liqenit në një zonë rekreative, jo vetëm për të rinjtë, por për të gjithë grupmoshat.