UNDP: Shqiptarët, më jetëgjatët në Europë dhe Azinë Qendrore

140

Sipas UNDP (Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim) Shqipëria dhe Qipro janë renditur si dy vendet me jetëgjatësinë më të lartë në të gjithë Europën dhe Azinë qëndrore

Indeksi i Zhvillimit Njerëzor (HDI) merr parasysh shëndetin, arsimin dhe standardin e jetesës. Kjo është forca e saj përfundimtare: të kuptuarit se lumturia është një çështje shumëplanëshe.

“Ne shohim jetëgjatësinë më të gjatë në Qipro dhe Shqipëri, me një mesatare prej 78.8 vjetësh. Me 70 vjet, Kazakistani ka jetëgjatësinë më të ulët të rajonit”, shkruan UNDP