Për ata që rrinë para kompjuterit

514

Ushtrime të thjeshta që ndihmojnë shtyllen kurrizore për ata që rrine para kompjuterit pa lëvizur për një kohë të gjatë. I gjithë aktivititeti zgjat vetëm 4 minuta.

Ushtrime-kompjuteri 1