Vithkuq, nis restaurimi i kishës së Shën Gjergjit

296

Në kishën e Shën Gjergjit në Vithkuq, ka filluar restaurimi i çatisë, i financuar nga kompania Favina.

Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare bën të ditur se ndërhyrja konsiston në restaurimin e çatisë së degraduar duke bërë të mundur shmangien e lagështirës dhe ruajtjen e pikturës murale postbizantine në absidën e saj.

Ndërhyrja restauruese e realizuar nga punëtorët e mirëmbajtjes së DRKK-së Korçë do të shmangë rrezikun e lagështirës dhe konsolidojë objektin sipas projektit të miratuar.

Ka filluar Restaurimi i çatisë së Kishës se Shën Gjergjit në Vithkuq, financuar nga kompania Favina. Ndërhyrja konsiston në restaurimin e çatisë së degraduar duke bërë të mundur shmangien e lagështirës dhe ruajtjen e piktures murale postbizantine në absidën e saj.Kisha ne te shkuaren ka pesuar disa ndërhyrje jo korrekte të cilat kane tjetërsuar vlerat e saj arkitektonike. Ndërhyrja restauruese e realizuar nga punetoret e mirembajtjes se Drtk Korce do të shmange rrezikun e lageshtires dhe konsolidoje objektin sipas projektit të miratuar.Një falenderim i veçantë për kompaninë Favina për financimin e këtij projekti. Drtk mirëpret çdo financim dhe bashkëpunim në ndihmë të ruajtjes së trashëgimisë.Trashëgimia është e të gjithëve!#cdoditememonumentin#punekonkrete

Posted by DRKK Korçë on Monday, August 27, 2018

Vithkuqi ka 24 kisha. Ai  zë vend të veçantë në Shqipëri, jo për numrin e tyre, por për arkitekturën dhe zbukurimin.