Vlorë, nis ndërtimi i nënstacionit të ri elektrik në Orikum

436

Nis ndërtimi i nënstacionit të ri elektrik 110/35/20 kV në Orikum. Projekti bëhet i mundur përmes bashkëfinancimit të Republikës Federale Gjermane përmes KfË. Vlera e investimit është 6,253,424 Euro ndërsa punimet do të përfundojnë brenda 14 muajsh.