Zero tatim fitimi dhe zero tvsh, si u lehtësuan 110 mijë sipërmarrje të vogla nga barra e taksave

11

Gjatë 7 viteve të fundit, barra e taksave për 110 mijë sipërmarrje të vogla ka ardhur duke u ulur dhe sot është zeruar si në asnjë vend të rajonit.

Sipas të dhënave zyrtare, barra e taksave për 110 mijë sipërmarrje të vogla, që gjatë 7 viteve të fundit ka ardhur duke u ulur dhe sot është zeruar si në asnjë vend në rajon.

Në vitin 2013 biznesi i vogël paguante 20% TVSH ndërsa sot e ka 0%.

Po ashtu, në vitin 2013 biznesi i vogël paguante 10% për tatimfitimin, ndërsa në vitin 2020 e ka 0%.