Berat, kthehet në identitet një tjetër banesë monument kulture (Fotot)

14

Bashkëpunimi i DRKK- Berat me CHWB-Albania dha rezultatet e para me përfundimin e restaurimit të fasadës në banesën e Vasil Shyti monument kulture kat e II në lagjen Goricë.

Ndërhyrja u krye nga praktikantët e rinj në drejtimin e mjeshtrave sipas teknikës tradicionale të restaurimit.

Ndërhyrja konsistoi në restaurimin e fasadës, duke ruajtur vlerën dhe mënyrën tradicionale të ndërtimit.

Banesat beratase janë një dëshmi e vyer e diversitetit urbanistik dhe arkitektonik, karakteristikë e Beratit.

Ministria e Kulturës, Instituti i Monumenteve të Kulturës dhe Drejtoritë Rajonale të Kulturës Kombëtare në të gjithë vendin, po punojnë çdo ditë në mbrojtje të trashëgimisë kulturore.