Lehtësitë fiskale për agroturizmin

0

Lehtësitë e paketës fiskale adresojnë tre elementë thelbësorë në mbështetje të agroturizmit.

Qeveria Shqiptare e ka mbështetur agroturizmin, një sektor të mikpritjes me cilësi të lartë në zonat rurale, duke ofruar paketën fiskale të dedikuar, prej 5% tatim mbi fitimin, përjashtim nga taksa e infrastrukturës dhe 6% tatim mbi vlerën e shtuar për të gjithë njësitë agroturistike të certifikuara.

Vijueshmëria e mbështetjes ndaj agroturizmit, një sektor potencial në gjenerimin e të ardhurave dhe përmirësimin e ekonomisë rurale.

Vijojnë mbështetjen për sektorin, këtë herë me “Strategjinë Kombëtare të Agroturizmit” një mekanizëm për të shkuar më tej në rrugën për rritjen e njësive të certifikuara, me qëllim lehtësimin e subjekteve në uljen e kostove dhe garantimin e të ardhurave në komunitetet e zonave rurale dhe malore.

/ata.gov.al