Mbërrin testi i shpejtë për diagnozën e diabetit

5

Mbërrin testi ‘i shpejtë’ për diagnozën e diabetit dhe paradiabetit  ndërsa roli i kërkimit ka rezultuar të jetë thelbësor.

Federata Ndërkombëtare e Diabetit (Idf), në një dokument të sapo publikuar, propozon të vendosen kritere të reja për diagnostikimin e para-diabetit dhe diabetit bazuar në gliceminë në orën e parë të kurbës së ngarkesës së glukozës .

Kurba e ngarkesës së mini-glukozës ju lejon të bëni një diagnozë shumë të hershme të diabetit dhe para-diabetit, të paktën disa vjet më herët se testet aktuale (lakorja tradicionale e ngarkesës së glukozës dy-orëshe, ose Ogtt).

Për këtë arsye, IDF ka vendosur ta propozojë atë si një kriter të ri diagnostikues për paradiabetin dhe diabetin.

“Kriteret e reja diagnostikuese në orën e parë të kurbës së ngarkesës lejojnë identifikimin e hershëm të subjekteve me rrezik të shtuar të diabetit ose tashmë diabetikë, të cilët t’i shpëtojmë kësaj diagnoze me kriteret aktuale diagnostikuese.Kjo do të thotë se do të jetë e mundur të formulohet diagnoza e diabetit dhe prediabetit nëpërmjet një lakoreje të ngarkesës mini-glucid prej vetëm një ore (në vend të dy orëve aktuale)’’,  thekson Giorgio Sesti, profesor i Mjekësisë së Brendshme në Universitetin Sapienza të Romës.

‘’Por mbi të gjitha do të na lejon të përgjojmë një sërë subjektesh që kriteret aktuale nuk lejojnë t’i identifikojmë as si paradiabetikë dhe as si diabetikë. Mini-kurba përfaqëson një metodë më praktike dhe më të ndjeshme për të ‘kapur’ një numër më të madh subjektesh në rrezik dhe për të njohin subjektet me diabet të shpallur më herët”, shton ai.

Diagnostifikimi më i hershëm i rrezikut të zhvillimit të diabetit apo vetë diabetit lejon zbatimin më të shpejtë të një sërë masash parandaluese në lidhje me stilin e jetesës apo farmakologjinë, të cilat ndihmojnë në parandalimin e ecurisë drejt diabetit të sinqertë dhe frenimin e dëmeve.

/ata.gov.al