Shqipëria me 6 pole turistike

66

Vitin e kaluar Shqipëria priti 6 milionë turiste, 1 milion me shume se në 2017-en.

Sot, vetem ne muajin mars u regjistruan 9.8% me shume turiste se te njëjtin muaj te vitit te kaluar.

Gjate prezantimit te strategjisë se turizmit qeveria tha se Shqiperia do te ndahet ne 6 pole turistike, me qellim qe ato të jenë të frekuentueshme gjate gjithe vitit.

Me ane te kësaj strategjie kërkohet qe te rregullohen shërbimet, te zgjidhet problematika e destinacioneve dhe te behet nje panorame e përgjithshme se kujt tregu i perket Shqiperia nga pikëpamja turistike.