Tamara, ‘hirushja’ e Alpeve. Si po transformohet fshati alpin, perla e turizmit shqiptar

56

Tamara është një nga perlat e Alpeve Shqiptare ku bukuria natyrore të merr sytë. Ajo po kthehet në burimin më të fuqishëm ekonomik për 2 mijë banorët e saj dhe një aset i çmuar i turizmit kombëtar.

Investimi në kuadër të programit “Punët në Komunitet IV: “Zhvillimi i Alpeve dhe Zonave Bregdetare” që bashkëfinancohet nga qeveria shqiptare dhe Banka e Këshillit të Europës (CEB), aktualisht po punon për restaurimin e infrastrukturës së përgjithshme të kësaj zone duke sjellë një rimodelim autentik të rrugëve, fasadave të shtëpive dhe veprave të artit që i shërbejnë rigjallërimit të turizmit malor.

Qeveria ka një projekt të qartë për turizmin në këto treva. Vetëm nga ndërtimi i rrugës dhe ndërhyrjet e bëra në Tamarë vitin e fundit, impakti ka qenë i menjëhershëm, me shumëfishim të fluksit të vizitorëve. Rilindja Urbane i ka rikthyer Tamarës dhe familjeve të saj shpresën për t’i shndërruar bukuritë natyrore në pasuri për zhvillimin e qëndrueshëm të zonës.

Faza II e projektit fokusohet në rehabilitimin e qendrës së Tamarës dhe rikonstruksionin e  rrugës Vermosh -Doganë, mbrojtjen lumore dhe të urës mbi përroin e Budacit.

Aktualisht projekti po punon në; veshjen e fasadave me gurë për më shumë se 1,300 m2, ndërtimin e çative 1,100 m2, shtrimin e sheshit 1,000 m2, 1,500 m3 mure me rrjetë gabion dhe ndërtimin e bazamentit të urës mbi përroin e Budacit.

Itinerari Shkodër – Tamarë – Vermosh drejt Malit të Zi dhe anasjelltas në Masterplanin e Alpeve kategorizohet si pjesë e “Portave të Shërbimeve”. Masterplani i Alpeve është dokumenti strategjik për zhvillimin e integruar të rajonit të Alpeve i miratuar në vitin 2018.

Objektivi kryesor i këtij dokumenti është planifikimi i zhvillimit të integruar të rajonit në tërësi për 15 vitet e ardhshme për një zhvillim ekonomik të qëndrueshëm dhe me impakt të drejtpërdrejtë në mirëqenien e qytetarëve.