Vallja e Tropojës drejt UNESCO-s

382

Vallja e Tropojës është një nga kercimet më të çmuara të traditës shqiptare️.

Një grup koreografesh po përgatisin dosjen për ta bërë këtë kërcim të lashtë pjesë të trashëgimisë botërore. Ata thonë se në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës po punojnë për ta futur Vallen e Tropojës në UNESCO.