3 miliardë pemë do të mbillet në BE deri në vitin 2030

34

Komisioni Evropian zbuloi të Premten (16 korrik) strategjinë e re për pyjet, ndërsa angazhohet se do të mbjellë të paktën tre miliardë pemë në BE gjatë dekadës së ardhshme.

Në BE, pyjet zënë rreth 38 përqind të sipërfaqes totale të tokës. Finlanda (71 përqind e sipërfaqes totale të tokës) dhe Suedia (67 përqind) janë vendet më të pyllëzuara, të ndjekura nga Sllovenia, Estonia dhe Letonia.

Pse?

Mbjellja e pemëve është mënyra kryesore për të luftuar ndryshimin e klimës dhe humbjen e biodiversitetit. Mbjellja e 3 miliardë pemëve në të gjithë BE deri në 2030 do ndihmojë kontinentin e vjetër të përshtatet me ndryshimin e klimës.