Anëtarësohu dhe LEXO ONLINE, përmes e-Albania, në Bibliotekën Kombëtare

48

Falë një shërbimi të ri ju tashmë mund të anëtarësoheni dhe LEXO ONLINE, përmes e-Albania në Bibliotekën Kombëtare.

Mbi 265 mijë materiale; libra, antikuare, dorëshkrime dhe dokumente të ndryshme janë TË DIGJITALIZUARA.

Ju mund të zgjidhni librin tuaj të preferuar duke aplikuar nga shtëpia.

Ja si mund ta bëni?

Aplikim për huazim për lexim në sallat e Bibliotekës Kombëtare – https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx…
Aplikim për anëtarësim në Bibliotekën Kombëtare –https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx…