Borsh, “Kalaja e Sopotit”, i nënshtrohet restaurimit

681

D.R.K.K. Vlorë ka filluar nga zbatimi i paketës së investimeve për konsolidimin dhe restaurimin e monumenteve të kulturës. Një prej objekteve për restaurim në fazën e parë është Monumenti i Kulturës “Kalaja e Sopotit” në Borsh. Restaurimi përfshin çatinë e hajatit, konsolidimin e mureve, pastrimet nga vegjetacioni, vendosja e portave hyrëse dhe vendosja e tabelave informuese.

14519913_1848219488745703_4573217515868920686_n 14639845_1848220058745646_3579695659570922107_n 14642247_1848219272079058_6139584928844564151_n 14650300_1848219248745727_8982173699049599500_n 14670720_1848220078745644_5022719208385436924_n 14671263_1848220088745643_8143362364933861329_n 14681762_1848220298745622_2101544691526688153_n 14718695_1848219992078986_1403154642748838295_n 14720400_1848219348745717_2327120335226025719_n 14721735_1848219565412362_5360870972246953914_n