Mjafton diploma bachelor/ Mundësi punësimi për të rinjtë, ja pozicionet e lira

25

Një mundësi e mirë për të rinjtë. 18 vende të reja të reja pune janë hapur për të rinjtë në Tiranë, Dibër, Elbasan, Fier, Korçë, Lezhë, Berat, Durrës, Gjirokastër, Mat.

Nuk ka asnjë kriteter përveç pasjes së diplomës bachelor dhe nuk kërkohet eksperiencë pune. Pozicionet janë në shkenca juridike dhe inxhinierike, shkenca ekonomike dhe arsim i lartë ushtarak. Për më teper, klikoni linqet./Poal

https://rekrutimi.administrata.al/shpalljet/shfaq/3855

https://rekrutimi.administrata.al/shpalljet/shfaq/3860
https://rekrutimi.administrata.al/shpalljet/shfaq/3856