Pas mësimit, Tirana ofron akses për qytetarët në mjediset e shkollave 9-vjeçare dhe të mesme

23

Pas eksperimentimit njëvjeçar në disa shkolla të caktuara, “parqet në shkolla” do të ofrojnë një rrjet hapësirash rekreative brenda lagjes dhe pranë shtëpisë për qindra mijë familje të qytetit të Tiranës.

Bashkia e Tiranës ka njoftuar se oborret dhe palestrat e shkollave fillore dhe të mesme në të gjithë qytetin janë hapur për publikun pas orëve të mësimit. Ky vendim prek shkollat si urbane dhe rurale të qytetit, duke shtuar mundësitë e lojës afër lagjes dhe pakësuar nevojën e familjeve për të përdorur makinën për rekreacion.

Fillimisht, objektet janë të hapura pas orëve të mësimit, pra nga ora 16:00 deri në orën 20:00. Por shkollat do të jenë të hapura edhe për gjithë të tjerët. Nënat ose gjyshërit që duan të bëjnë një shëtitje në një vend të qetë në mbrëmje do të kenë oborret e shkollave si vend ideal për ta bërë këtë.

Për shumicën e njerëzve shkolla e lagjes është hapësira më e madhe publike në afërsi të vendit ku banojnë dhe është hapësirë vërtet e madhe. Sipërfaqja e përbashkët e hapësirave të jashtme në kampuset shkollore të Tiranës është rreth 1,600,000 m2. Përtej përdorimit të palestrave për sport, hapja e oborreve të shkollave është një metodë praktike për të përmirësuar aksesin në hapësira rekreative për fëmijët dhe kujdestarët e tyre dhe sidomos të moshuarit, për të cilët bëhet e vështirë ecja për distanca të gjata brenda qytetit.

Trajtimi i shkollave si “parqe” kërkon jo vetëm një ndryshim në mentalitet por ndryshim edhe në mbrojtjen dhe mirëmbajtjen e tyre.