Përkujtohet Kongresi i Durrësit, kërkoi ruajtjen e integritetit territorial të shtetit shqiptar

3

105 vjet më parë zhvillohej Kongresi i Durrësit.

Ky Kongres, që u mbajt në datat 25-27 dhjetor, pati si qëllim sigurimin e tërësisë territoriale dhe vazhdimësinë e shtetit shqiptar, pas mbarimit të Luftës së Parë Botërore. Në këtë Kongres morën pjesë mbi 50 delegatë.

Në Durrës u vendos për krijimin e një qeverie të përkohshme me 14 anëtarë. Kongresi vendosi edhe që të formohej një Pleqësi (senat), si organ këshillues i qeverisë. Delegatët u shprehën për ruajtjen e pavarësisë e të integritetit territorial të shtetit shqiptar, për rishikimin e kufijve të 1913-ës dhe për paraqitjen e këtyre kërkesave në Konferencën e Paqes.

Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave publikon në këtë përvjetor, një foto të pjesëmarrësve, si edhe procesverbalin e përpiluar më datë 26 dhjetor 1918 për punimet e ditës së parë të Kongresit.