Projektit “100 drita për të gjithë”, rehabilitohet lulishtja tradicionale në Shkodër

8

Një nga lulishtet më të njohura dhe tradicionale të Shkodrës, është kthyer në një ambient mjaft tërheqës për të gjitha moshat, në kuadër të projektit “100 drita për të gjithë” .

Rehabilitimi i kësaj lulishteje u bë i mundur nga një projekt i Bashkisë Shkodër, i financuar nga qeveritë e Zvicrës dhe Austrisë, me një buxhet 53.402 euro.

Rritja dhe përmirësimi i sipërfaqeve të gjelbra si hapësira rekreative me elementet e sistemimin urban është realizuar përmes rikualifikimit të 4700 m2 sipërfaqe lulishte duke e plotësuar atë me elementë dekorativë, stola e tavolina si dhe duke e rikonceptuar ndriçimin përmes vendosjes së 100 ndriçuesve LED me efekte dekori dhe 19 ndriçuesve të lartë LED, duke e bërë jo vetëm më tërheqës frekuentimin e saj, por edhe më të sigurt.